07 May

6331 Sayılı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre; Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A,B ve C…