Mobil Sağlık Personeli Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti Nedir?
Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.


Fizyolojik Testler
⦁ Akciğer Grafisi
⦁ Odiometri Testi (İşitme Testi)
⦁ Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
⦁ Göz Muayenesi (Refrakrometre İle)


Laboratuvar Testleri
⦁ Tam Kan Sayımı (Hemogram)
⦁ Tam İdrar Tahlili (TİT)
⦁ Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)