26 Temmuz 2018

6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır.

İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre; 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde;

 • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır. İşyeri Hekimimizin sunduğu hizmetler;

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
 • İşyerinin sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması,
 • Poliklinik hizmeti verilmesi ve SGK tarafından ödenen reçetelerin işyerinde düzenlenebilmesi,
 • İşe giriş muayenelerinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmaları,
 • Periyodik olarak yapılması gereken tahlillerin takibi, değerlendirilmesi ve tahlil sonuçlarının sağlık raporlarına işlenmesi,
 • Sağlık ve hijyen ile ilgili kontrollerin yapılması, çalışanlara bu konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi,
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.