07 May

6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.

İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre;

 • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A,B ve C sınıfı, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
 • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A ve B sınıfı, çalışan başına ayda en az 20 dakika,
 • Çok Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A sınıfı, çalışan başına ayda en az 40 dakika,

İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İş Güvenliği Uzmanlarımızın sunduğu hizmetler;

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
 • İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
 • Eğitim Planı hazırlamak,
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Risk Değerlendirmesi yapmak,
 • Acil Durum Planı hazırlamak,
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
 • İç Yönetmelik hazırlamak,
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak,
 • Çalışma talimatları hazırlamak,
 • Önleyici faaliyet raporunun hazırlanması,
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.